Kryteria rekrutacyjne, wartość punktowa poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki: rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej .

 
 
 
F
F
?