9 grudnia 2016 r. odbył się w naszej szkole VIII Szkolny Konkurs Recytatorski. Konkurs ma na celu odkrywanie młodych talentów recytatorskich, pobudzenie wśród uczniów aktywności artystycznej, ale również popularyzację literatury,  kształtowanie nawyku czytania oraz ożywienie kontaktu z poezją polską.

Uczniowie klas IV – VI zaprezentowali w tym roku utwory Juliana Tuwima.
Z wielkim zaangażowaniem prezentowane były wiersze tego wspaniałego poety XX wieku, który był autorem wielu wspaniałych, błyskotliwych i wesołych wierszy dla dzieci. Mogliśmy wysłuchać
m.in. „Lokomotywę”, „Abecadło” czy „Pstryk” – to tytuły wierszy, które najbardziej kojarzą nam się z tym poetą.

Komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Mitrowska, p. Dorota Orlińska i p. Renata Korman, po wysłuchaniu wierszy i obejrzeniu prezentacji uczniów, oceniając, wzięła pod uwagę dobór
i interpretację tekstu oraz ogólne wrażenie artystyczne i wyłoniła zwycięzców.

 

Zwycięzcami konkursu zostały:

I miejsce – Kinga Majewska z klasy VIa

II miejsce – Julia Przybysz z klasy Va

III miejsce – Maja Trzcińska z klasy IVa

 

Dziękujemy paniom: Ewie Pindor – Kobus i Monice Trzcińskiej za przygotowanie konkursu.

 
 
 
F
F
?