Nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiskitkach
Ewa Częścik dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
Ewa Tworkowska wicedyrektor szkoły, przyroda
Magdalena Banaszek nauczyciel przedszkola
Janina Bodych wychowanie fizyczne
Ewa Bogucka bibliotekarz
Dorota Bujak nauczyciel przedszkola
Marta Czarnecka nauczyciel przedszkola
Przemysław Brzycki przyroda
Sylwia Dukaczewska nauczyciel przedszkola
Mariola Dzięgielewska historia, wychowawca świetlicy
Zdzisław Dziwiszek matematyka
Marlena Grochowska edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Jarosz religia
Katarzyna Jaśpińska nauczyciel przedszkola
Mirosława Kłos edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne
Karolina Kłos-Michałowska edukacja wczesnoszkolna
Renata Korman religia, zajęcia techniczne
Anna Maria Kozłowska matematyka
Iwona Maciejewska muzyka
Hanna Matusiak edukacja wczesnoszkolna
Nina Mężyńska edukacja wczesnoszkolna
Joanna Milczarek edukacja wczesnoszkolna
Dorota Mitrowska pedagog, logopeda
Aleksandra Mońka matematyka
Dorota Orlińska język polski
Małgorzata Oziębło nauczyciel wspomagający
Ewa Pindor-Kobus język polski, język rosyjski
Agnieszka Rembelska-Stygienko język angielski
Małgorzata Skorupińska psycholog
Anna Stelmaszczyk edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Tkacz wychowawca świetlicy
Jolanta Tomaszewska edukacja wczesnoszkolna
Monika Trzcińska język angielski
Iwona Wiktorowicz edukacja wczesnoszkolna
Marta Wolińska język angielski
Marta Wojciechowska edukacja wczesnoszkolna
Anna Wojdak edukacja wczesnoszkolna
Ewa Wysocka plastyka
Katarzyna Zwolińska matematyka, zajęcia komputerowe

Pracownicy niepedagogiczni

Karolina Szczepańska sekretarz szkoły
Ewa Bujniewicz kucharka
Justyna Brzezińska pomoc nauczyciela przedszkola
Bożenna Chojnacka opiekun dzieci podczas dowożenia
Justyna Ciećwierska intendent
Henryk Fornalczyk pracownik gospodarczy
Małgorzata Jarosińska kucharka
Mirosława Kałęcka pomoc nauczyciela przedszkola
Danuta Kępka pracownik obsługi
Beata Kwiatkowska kucharka
Elwira Majewska opiekun dzieci podczas dowożenia
Katarzyna Mechecka pracownik obsługi
Elżbieta Mitura pracownik obsługi
Elżbieta Osial opiekun dzieci podczas dowożenia
Barbara Pacholska pomoc nauczyciela przedszkola
Jolanta Szymańska pracownik obsługi
 
 
 
F
F
?