Z uwagi na niekorzystną prognozę pogody następuje zmiana miejsca i godziny uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I – VII i klas gimnazjalnych zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie, które odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 9.30 w budynku Hali Sportowej przy ulicy Kościuszki 25 w Wiskitkach.

Autobusy dowożące dzieci wyruszają z Wiskitek o godz. 6.30

 

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018 

Uczniowie klas I – VII otrzymają  we wrześniu 2017 r. bezpłatny pakiet podręczników
i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji rządowej. 
Podręczniki i ćwiczenia do nauki religii należy zakupić indywidualnie. 

 

Witamy na stronie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wiskitkach

Placówki wchodzące w skład Zespołu:
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wiskitkach
Przedszkole Publiczne w Wiskitkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Wiskitki w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki w roku szkolnym 2017/2018 http://spwiskitki.pl/wp-content/uploads/2017/03/harmonogram-czynności.pdf

Kryteria przyjęcia do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Kryteria rekrutacyjne, wartość punktowa poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki: rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej.

 
 
F
F
?